Ibland kan det vara väldigt svårt för dig att komma till mottagningen p.g.a kraftig smärta eller att din rörelseförmåga är nedsatt. Då är det bättre att jag kommer hem till dig eller till serviceboendet/vårdhemmet och förverkligar fysioterapin där.

Om läkaren ger dig en remiss till fysioterapi och du vet att du inte har möjlighet att komma till mottagningen, är det viktigt att läkaren kryssar för hembesök i remissen. Då får du ersättning via FPA för den extra avgiften som tillkommer

Du som vill att rehabiliteringen skall genomföras i ditt hem, behöver en motivering till detta i din rehabiliteringsplan och ett rehabiliteringsbeslut från FPA.  Jag kommer gärna hem till dig och förverkligar fysioterapin i din hemmiljö.

Jakobstads social- och hälsovårdsverk godkänner ibland att den medicinska rehabiliteringen/fysioterapin genomförs i hemmiljön ifall det är mera ändamålsenligt för kunden.